ÖZGEÇMİŞİM

UĞUR HASDEMİR

Gençlik Eğitmeni, Proje Danışmanı, Gençlik Çalışanı

KİŞİSEL BİLGİLER

UYRUK

T.C.

KONUM

ERZURUM

KİŞİSEL ELEKTRONİK POSTA

uurhasdemir (@) gmail.com

DOĞUM TARİHİ

08/07/1989

CİNSİYET

ERKEK

SÜRÜCÜ BELGESİ

B

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

DİNLEME

C2

İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

OKUMA

C1

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

KARŞILIKLI KONUŞMA

C1

Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim

SÖZLÜ ANLATIM

C1

Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

YAZMA

C1

Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

İŞ DENEYİMLERİ

12/10/2012
01/07/2016

Gençlik Bilgi Çalışanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası

01/02/2016
31/01/2017

Proje Koordinatörü

Aziziye Kaymakamlığı Proje Ofisi

01/02/2017
28/10/2019

Proje Koordinatörü

Aziziye Belediyesi Proje Ofisi

01/11/2018
01/09/2019

Proje Koordinatörü

Erzurum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu

01/10/2017
01/03/2022

Proje Danışmanı

Sosyal Gençlik Derneği

01/03/2021
08/07/2022

Danışman

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi (Görevlendirme)

01/09/2021
Devam ediyor

Proje Sorumlusu

International Consulting Expertise - European Economic Interest Group - Brüksel

EĞİTİMLER & PROJELER

24/09/2011
29/09/2011

AB Gençlik Programları Eylem 1.2 Proje Yazma Eğitimi

Türk Ulusal Ajansı tarafından organize edilen ve ülkemizden 30 kişinin katıldığı eğitim kursunda Erzurum'dan tek katılımcı olarak yer aldım.

Etkinlik kapsamında;

- AB Gençlik Programları Eylem 1.2 Proje alanında proje yazma ve yönetimi,
- Genel Gençlik Programları ve proje ortaklığı kurma,

alanlarında eğitim aldım.

05/12/2011
11/12/2011

Geleceğe Destek, Ekonomiye Destek

Etkinlik kapsamında;

- Klasik ticaretten e-ticarete geçiş.
- E-ticaretin sosyalleştirilmesi.
- Sosyal ticaret ile kar arttırma.
- Mobil ticaret dünyası.
- Geleceğin ticaret modeli olan tablet ticaret.

alanlarında eğitim aldım.

15/02/2012
19/02/2012

APPETISER in Romania, An Introduction to international Youth Work

Romanya Ulusal Ajansı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 8 farklı ülkeden 24 katılımcı yer aldı. Ülkemizi temsilen seçilen 3 katılımcıdan biri olarak Gençlik Programlarındaki yerel tecrübelerimi uluslararası alanda aktarma fırsatı buldum.

Etkinlik kapsamında;

- AB Gençlik Programları Eylemleri hakkında genel bilgi,
- Uluslararası projelerde ortaklık çalışmaları,

alanlarında eğitim aldım.

11/07/2012
14/07/2012

Eylem Öncesi Eğitim

Gençlik Programları kapsamında finanse edilen Eylem 1.2 projemizin öncesinde ver aldığım bu eğitim kursunda o dönem projesi kabul olan 58 kurum/kuruluş/organizasyon temsilcisi yer almıştır.

Etkinlik kapsamında;

- Proje süreç yönetimi,
- Proje kriz yönetimi,
- Proje bütçe yönetim,

alanlarında eğitim aldım.

09/10/2012
12/10/2012

Eurodesk Akreditasyon Eğitimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Toplum Merkezi adına Eurodesk Temas Noktası yetkisi sözleşmesi öncesinde akreditasyon sürecinin tamamlanması için gerçekleştirilen toplantı kapsamında;

- FirstClass Network kullanımı,
- Network kuralları,
- Network ile ortaklık projeleri geliştirme,
- Eurodesk Network'ü ile bilgi paylaşımı,
- Gençlik bilgilendirme kuralları,
- Gençlik programı hakkında toplantı ve etkinlik düzenleme,
- Kriz yönetimi,

alanlarında eğitim aldım.

Eurodesk Temas Noktası olarak ilk 3 ayımızda Türkiye'nin FirstClass Network'ünü en aktif kullanan temas noktası olduk.

13/12/2012
16/12/2012

Eurodesk Değerlendirme Toplantısı

Eurodesk Türkiye Ağının yılda iki kez düzenlediği değerlendirme toplantılarından 2012 yılı 2. Değerlendirme Toplantısına İzmir'de katıldım.

Toplantı kapsamında;

- Temas Noktası faaliyetlerinin 6 aylık değerlendirilmesi,
- Kolaylaştırıcılar grubu kuruluşu,
- Gelecek planlama ve yönetimi toplantısı,

alanlarında değerlendirme ve planlamalar yaptık.

02/05/2013
10/05/2013

Richness of and Acceptance in Cultural Diversity

Eurodesk Temas Noktası olarak ortak olduğumuz projede 7 ülkeden 2 şer katılımcı ve 1 er ekip liderinin yanı sıra ülkemizden 2 katılımcı, 1 ekip lideri ve eğitmen olarak katılım sağladık. Ekip Lideri ve eğitmen olarak katıldığım projede;

- “Richness of and Acceptance in Cultural Diversity" adlı projede ekip liderliği,
- Proje kapsamında ülkeler arasındaki sınırların insanların kafalarında olduğu ve bu sınırların (ön yargıların) nasıl yıkılabileceği,
- Eurodesk Turkiye Network'ünün tanıtımın,
- Kültürel Çeşitlilik tematik toplantılarında eğitmenlik alanlarında çalışmalar yaptık.

11/06/2013
14/06/2013

Eurodesk Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı

Eurodesk Türkiye Ağı'nın bir nevi yönetim kurulu olan Kolaylaştırıcılar Grubu'na seçildikten sonra Türk Ulusal Ajansı ile yaptığım görüşmeler ardından 2013 yılı toplantısının Erzurum'da olmasına öncülük ettim.

Toplantı kapsamında;

- Eurodesk Türkiye Network'ünün SWOT analizi,
- Gelecek yıl kullanılması planlanan promosyon ürünleri,
- Ayrıca yıllık plan doğrultusunda yapılabilecek organizasyonlar ve potansiyel ortaklıklar alanlarında çalışmalar yaptık.

02/09/2013
06/09/2013

Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi

Eurodesk Türkiye Ağı'nın Mali Destek Programlarından yararlanabilmesi ve yerel kapasitelerinin arttırılması amacıyla planlanan PCM eğitiminde;

- PCM (Project Cycle Management,
- Avrupa Birliği dışında ki fon kaynakları tanıtımı,
- Uygulamalı olan eğitimimizde ülkemizin turizm potansiyelini arttırmak için proje yazımı

alanlarında eğitim aldım.

21/10/2013
25/10/2013

Evaluation Meeting of SEENORDA

Türk Ulusal Ajansı Hibesiyle Eylem 3.1.2 kapsamında sunulan ve kabul edilen “Evaluation Meeting of SEENORDA" adlı projenin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarında Eurodesk Temas Noktası adına KUDAKA ile ortaklaşa çalışmalar yaptım.

Proje kapsamında;

- Gençlik İstihdamı temalı toplantılarda eğitmenlik,
- Türk ekibi liderliği,
- Eurodesk Network tanıtımı,
- SEENORDA Networ'ünün kurulması,

alanlarında çalışmalar yaptım.

27/07/2015
30/07/2015

Eurodesk Değerlendirme Toplantısı

Eurodesk Türkiye Ağının yılda iki kez düzenlediği değerlendirme toplantılarından 2012 yılı 2. Değerlendirme Toplantısına İzmir'de katıldım.

Toplantı kapsamında;

- Eurodesk Temas Noktası olarak yerelde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sunumu,
- Gençlik Çalışmalarının kalitesini arttırmak için Yaygın Eğitim metotları geliştirilmesi,
- Yıllık planlama,

alanlarında değerlendirme ve planlamalar yaptık.

22/11/2015
28/11/2015

Share Your Passion

Polonya'da Aziziye Kaymakamlığı Proje Ofisi'nce ortak olunan ve yürütülen projede 7 farklı ülkeden 21 kişi katıldı.

Ülkemizi temsilen 3 katılımcı olarak yer aldığımız projede;

- Türk ekibi liderliği,
- Gençlik Eğitimi metotlarının geliştirilmesi,
- Yaygın Eğitim metotlarının paylaşılması,
- Fon kaynakları ve hibeler temalı oturumlarda eğitmenlik,
- Gençlik Çalışmalarının geçmişi ve geleceği sunumu,

alanlarında çalışmalar yaptım.

26/02/2016
06/03/2016

Short term EVS seminar

Aziziye Kaymakamlığı Proje Ofisi'nce ortak olduğumuz projede 5 farklı ülkeden 15 gençlik çalışanı yer aldı. Ülkemiz adına 3 katılımcı olarak katıldığımız projede eğitmen olarak görev aldım ve proje süresince;

- Türk ekibi liderliği,
- Uluslararası Gençlik Çalışmaları Sunumu,
- Eurodesk Türkiye Network'ünün tanıtımı,
- Yaygın Eğitim metotları geliştirilmesi,
- Kısa dönem AGH projeleri SWOT analizi,
- SMART analiz metoduyla proje sonuçlarının değerlendirilmesi,
- AGH sürecindeki gönüllülerin sorunlarına yönelik simülasyonlar,
- AGH katılımcılarının faaliyet analizi ve planlaması alanlarında çalışmalar yaptık.

04/09/2016
12/09/2016

Building Pathways

Aziziye Kaymakamlığı Proje Ofisi'nce ortak olunan projede 7 farklı ülkeden 4 er katılımcı ve 1 er ekip lideri yer aldı. Ülkemizi temsilen 4 katılımcı, 1 ekip lideri ve eğitmen olarak yer aldık.

Proje kapsamında;

- Avrupa çapında dayanışma teması,
- Erasmus+ Gençlik Programlarının kalitesini arttırmaya yönelik adımlar,
- Erasmus+ Gençlik Programlarına katılımın arttırılması,
- Erasmus+ Gençlik Programını kullanarak dayanışma temasına katkı sağlayacak yeni projeler geliştirmek alanlarında eğitimci olarak yer aldım.

01/09/2016
29/10/2017

Youth in EU Projesi

Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve Aziziye Kaymakamlığı Proje Ofisince yürütülen "Youth in EU" adlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesinde eğitmen ve mentör olarak görev aldım.

Proje kapsamında 30 gencimiz 34 er günlük Avrupa Gönüllü Hizmeti projesine katıldılar. Proje kapsamında gönüllülerin hazırlık ve varış sonrası eğitimlerini düzenledim. Ayrıca gönüllülerimiz yurtdışındayken de mentör olarak onlara yardımcı oldum.

01/11/2016
29/09/2017

Diplomasiye Genç Bakış Projesi

Ülkemizden 7 bölgesel koordinatör (Aziziye Kaymakamlığı, Giresun Belediyesi, GAP Gençlik Derneği, Çiğili Belediyesi, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü, Gönüllü Hareketi Derneği ve Akdeniz Eğitim Derneği) ve 1 genel koordinatör (Genç Yaşamın Sesleri Derneği) ile 7 bölgede 20 şer gencin katılımıyla bölgesel çalıştaylar ve 30 gencin katılımıyla bir zirve düzenledik. Proje kapsamında 4 bölgesel çalıştay ve zirve çalıştayında eğitmen olarak görev aldım.

Proje Kapsamında;

- Uluslararası projeler yoluyla Türk Kamu Diplomasisine sağlanan katkılar,
- Uluslararası projeler yoluyla Türk Kamu Diplomasisine sağlanabilecek katkılar,
- Erasmus+ Gençlik Programları yoluyla Türk Kamu Diplomasisine sağlanabilecek katkılar,
- Ülkemizin uluslararası arenada etkin ve doğru temsil edilmesi,
- Erasmus+ Gençlik Projeleri planlarken kullanılabilecek kamu diplomasisi araçları,
- Uluslararası proje yürüten kurum/kuruluşlara yönelik eğitim kiti tasarlanması alanlarında yapılan çalışmalarda eğitmen ve bölge koordinatörü olarak yer aldım.
- Zirve çalıştayında da eğitmen olarak görev aldım.

2018
2020

Hayırlı Uğurlu Olsun! 2

Erasmus+ Gönüllülük projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede 8 gencimiz uluslararası gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Projenin koordinatörü ve gönderilen gençlerin mentörü olarak görev yaptım.

2018
2020

Hayırlı Uğurlu Olsun! 3

Erasmus+ Gönüllülük projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede 12 gencimiz uluslararası gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Projenin koordinatörü ve gönderilen gençlerin mentörü olarak görev yaptım.

2018
2020

Hayırlı Uğurlu Olsun! 5

Erasmus+ Gönüllülük projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede 22 gencimiz uluslararası gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Projenin koordinatörü ve gönderilen gençlerin mentörü olarak görev yaptım.

2019
2022

ESC'ye İlk Adım

Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki Gönüllülük projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede 30 gencimiz uluslararası gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Projenin koordinatörü ve gönderilen gençlerin mentörü olarak görev yaptım.

2019
2022

Başlasın ESC! 3

Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki Gönüllülük projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede 10 gencimiz uluslararası gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Projenin koordinatörü ve gönderilen gençlerin mentörü olarak görev yaptım.

2019
2022

Başlasın ESC! 4

Avrupa Dayanışma Programı kapsamındaki Gönüllülük projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen projede 8 gencimiz uluslararası gönüllülük faaliyetlerine katıldı. Projenin koordinatörü ve gönderilen gençlerin mentörü olarak görev yaptım.

DİJİTAL YETERLİLİKLER

Office Programları 99%
Dijital Bilgi Araçları 89%
WordPress 79%
Adobe Photoshop 79%
Adobe Illustrator 59%

TECRÜBELER & YETERLİLİKLER

- Erasmus+ Gençlik Programlarında ulusal ve uluslararası eğitmenlik görevlerinde buldum.

- 15 ülkeden çok güvenilir ve daha önce çalıştığım ortaklarım mevcut.

- Erasmus+ Proje yazma eğitimleri düzenleyerek yerel de proje yazmak isteyen öğretmenlere eğitim verdim.

- Organizasyonlarda iş yönetimi ve ekip liderliği yaptım.

- Lise yıllarımda Terme Anadolu Lisesi çatısı altında gerçekleştirilen tiyatro, şiir dinletisi, konser, konferans. vb. aktiviteler de organizasyon ekiplerine liderlik yaptım.

- Üniversitede de Evrenseller Öğrenci Kulübü çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bir çok faaliyet ile hem öğrenci hemde akademik personelin yararlanmasını sağladık. Bu çalışmalarda Kulüp Başkanı sıfatı ile liderlik yaptım.

REFERANSLAR

ZAFER
ÖZ

ADANA VALİ YARDIMCISI

MUHAMMED
CEVDET ORHAN

AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANI

SEYFETTİN
AZİZOĞLU

ESKİ ERZURUM VALİSİ